Pangngalang Tiyak at Di-Tiyak

7:36 am Filipino, The Son

Notes #2

Pangngalang Tiyak at Di-Tiyak

  • Tiyak ang pangngalang tao, hayop, bagay at pook na nagsisimula sa malaking titik.

hal: Julian, Iba, Sustagen

  • Di-tiyak ang pangngalang tao, hayop, bagay at pook na nagsisimula sa maliit na titik.

hal: bata, bayan, gatas

Comments are closed.