Paper Boats

Enrichment, Images, The Son, Younger Daughter No Comments

Fold some paper to make paper boats. Blow a little air and off go the paper boats on water. This is fun! We love to play!

img_0781b.jpg

img_0779b.jpg

Salitang Panlunan

Filipino, The Son 1 Comment

Makapag-aral at matuto,karapatan mong totoo.

Salitang Panlunan

May mga salitang nagsasabi ng lugar o pook kung saan naganap o ginawa ang kilos. Salitang panlunan ang tawag sa mga ito. Sumasagot ang mga ito sa tanong na saan?


Halimbawa:

Sa paaralan

Sa Maynila

Sa bundok

Karapatan ng Batang Pilipino

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son No Comments

Karapatan ng Batang Pilipino (Rights of the Filipino Child)

Bawat batang Pilipino ay may mga karapatan na dapat pahalagahan, pagyamanin at pag-ingatan.

1. Karapatang maisilang at mabigyan ng pangalan. Right to be born and be given a name.

2.Karapatan maging malakas at malusog. Right to be strong and healthy.

3. Karapatan mong mabigyan ng maayos na tahanan. Right to an abode.

4.Karapatang tumira sa isang malinis, maayos at ligtas na kapaligiran. Right to live in a clean, peaceful, and safe environment.

5.Karapatang makapag-aral. Right to education.

6.Karapatang maglibang. Right to play.

7.Karapatang malinang ang angking talino. Right to enhance talents and interests.

8.Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Right to have a caring family.

9.Karapatang matuto nang mabuting ugali at magandang-asal. Right to learn proper and good behavior.

10. Karapatang ipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Right to be supported by the government.

Igalang ang karapatan ng iba.

Karapatan ng Batang Filipino

Grade 1 Lessons, The Son Comments Off on Karapatan ng Batang Filipino


Sibika

Karapatan ng Batang Pilipino (Rights of the Filipino Child)

Bawat batang Pilipino ay may mga karapatan na dapat pahalagahan, pagyamanin at pag-ingatan.

1. Karapatang maisilang at mabigyan ng pangalan. Right to be born and be given a name.

2. Karapatan maging malakas at malusog. Right to be strong and healthy.

3. Karapatan mong mabigyan ng maayos na tahanan. Right to an abode.

4. Karapatang tumira sa isang malinis, maayos at ligtas na kapaligiran. Right to live in a clean, peaceful, and safe environment.

5. Karapatang makapag-aral. Right to education.

6. Karapatang maglibang. Right to play.

7. Karapatang malinang ang angking talino. Right to enhance talents and interests.

8. Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Right to have a caring family.

9. Karapatang matuto nang mabuting ugali at magandang-asal. Right to learn proper and good behavior.

10. Karapatang ipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Right to be supported by the government.

Igalang ang karapatan ng iba.