Ang Pilipinong Mag-anak

12:57 pm Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son

Ang mga mag-anak, paaralan, at barangay ang mga pangunahing samahan na tumutugon sa mga karapatan ng mga bata.

May iba’t iba pang samahang nagkakaloob ng kanilang serbisyo upang pangalagaan at ipagtanggol ang ating karapatan.

Comments are closed.