Karapatan at Tungkulin

7:42 pm Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son

Ang bawat karapatan ay may katapat na tungkulin.

Bawat mamamayan ay may tungkuling dapat gampanan.

Isagawa ang mga tungkulin sa tahanan, sa paaralan at sa barangay.

Comments are closed.