Proyekto ng Barangay

7:48 pm Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son

Ang mga prokeyto ng barangay ay kailangang gawin para matugunan ang karapatan ng mga mamamayan.

Dapat tayo makiisa sa mga proyekto sa barangay para sa ating kabuhayan.

Comments are closed.