Pangungusap na Pasalaysay

2:18 pm Filipino, The Son

Ang pangungusap na nagsasabi o nagkukwento ay tinatawag na pasalaysay. Nagtatapos ito sa tuldok (.).

Halimbawa:

  1. Mahusay umawit si Karen.
  2. Sumikat na ang araw.

Comments are closed.