Pangungusap na Padamdam

2:19 pm Filipino, The Son

Ang pangungusap na padmdam ay nagsasaad ng matinding damdamin gaya ng pagkatuwa, pagkatakot, pagkagulat, pagkagalit at iba pa. Ito ay natatapos sa tandang padamdam (!).

Halimbawa:

  1. Wow! Ang ganda ng laruan.
  2. Sus, natalo na naman tayo!

Comments are closed.