Sino Ako?

10:19 am Filipino, Preparatory Lessons, Younger Daughter

Filipino Prep

Sino ako?

  • Ang pangalan ko ay _______________
  • Ako ay _______________ taon na.
  • Ang aking kaarawan ay _________________.
  • Nag-aaral ako sa _________________.
  • Si ________________ ang guro ko.
  • Ako ay magalang.

Ang Puno ng Buhay (The Family Tree)

  • An gaming mag-anak ay binubuo nina: Tatay, Nanay, Ate, Kuya at bunso.
  • May kanya-kanya kaming Gawain sa aming tahanan.

Comments are closed.