Mga Kasapi ng Pamilya

10:26 am Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter

Sibika at Kultura Prep

Mga Kasapi ng Pamilya

  1. Si Tatay ang pinakamatandang lalaking kasapi ng pamilya.
  2. Si Nanay ang pinakamatandang babaeng kasapi ng pamilya.
  3. Si Ate ang pinakamatandang anak na babae sa pamilya.
  4. Si Kuya ang pinakamatandang lalaking kasapi ng pamilya.
  5. Si Bunso ang pinakabatang anak ng pamilya.

May mga tungkulin ang bawat isang kasapi sa bawat pamilya.

Comments are closed.