Sa Likod at Sa Harap

11:23 am Filipino, Preparatory Lessons, Younger Daughter

Filipino Prep

Sabihin kung nasaan

Wastong gamit ng nasa likod at nasa harap.

Comments are closed.