Alfabetong Filipino

4:09 pm Filipino, Grade 2 Lessons, The Son

Si Allan – Ang Magalang

Ang batang magalang, sa twina’y kinagigiliwan.

_________________________________________________________

Alfabetong Filipino

May 28 titik ang alfabetong Filipino.

  • Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ill, Mm, Nn, Nn, NGng, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy at Zz.

Walo (8) ang mga hiram na letra:

  • C, F, J, N, Q, V, X, at Z

Comments are closed.