Wastong Gamit ng ANG at ANG MGA

11:31 am Filipino, Younger Daughter

Filipino Prep

Wastong gamit ng ANG at ANG MGA

Ang ANG ay ginagamit kapag isa lang ang bagay:

  1. Ang ibon ay lumilipad.
  2. Ang aso ay tumatahol.

Ang ANG MGA ay ginagamit kapag maraming bagay ang pinag-uusapan:

  1. Ang mga bata ay naglalaro.
  2. ANg mga bulaklak ay mapupula.

Comments are closed.