Grade 2 Filipino Reviewer: Pangungusap o Parirala

2:24 pm Enrichment, Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Reviewers, Younger Daughter

Isulat ang PN kung pangungusap o PR kung parirala:

  1. Nais kong mamasyal sa tabing-ilog.
  2. Regalo ng aking Ina
  3. Napakagandang bulaklak
  4. Tulungan nating alagaan

complete reviewer to be updated soon…

Comments are closed.