Panunumpa ng Scout at Batas ng Scout

8:33 pm Enrichment, Grade 4, Philippines, The Son
ANG PANUNUMPA NG SCOUT
Sa ngalan ng aking dangal,
ay gagawin ko ang buong makakaya;
Upang tumupad sa aking tungkulin,
sa Diyos at sa aking bayan,
ang Republika ng Pilipinas
at sumunod sa Batas ng Scout;
Tumulong sa ibang tao sa lahat ng pagkakataon
Pamalaging malakas ang aking katawan,
gising ang isipan at marangal ang asal.
ANG BATAS NG SCOUT

Ang Scout ay:

Mapagkakatiwalaan
Matapat
Matulungin
Mapagkaibigan
Magalang
Mabait
Masunurin
Masaya
Matipid
Matapang
Malinis at
Maka-Diyos

Comments are closed.