Agosto Bilang Buwan ng Wikang Pambansa

Enrichment, Filipino, From the Teacher, Philippines No Comments

Ang Agosto ay Buwan ng Wikang Pambansa bilang paggunita kay Manuel L. Quezon na Ama ng Wikang Pambansa.

Bilang selebrasyon sa Agosto sa Buwan ng Wikang Pambansa, ang mga sumusunod ay mga tema para sa mga paaralan ngayong taong 2010:

Agosto 1-7: Wika’y Kailangan sa Pandaigdigang Impormasyonsa Pangangalaga sa Kalikasan

Agosto 8-14: Wika’y Instrumento sa Pagpapalaganap sa Kamalayan sa Pagbabago ng Kalikasan

Agosto 15-21: Wika’y Mabisang Susi sa Edukasyong Pangkalikasan

Agosto 22-28: Ang Pagpapahalaga sa Wika at Pangangalaga sa Kalikasan ay Pagmamahal sa Inang Bayan

Agosto 29-31: Wika’t Kalikasan Mahalin at Pangangalagaan, Biyaya ng Poong Maykapal sa Bayan

Pilipinas, Malayang Bansa

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Pilipinas, Malayang Bansa

Ang Pilipinas ay isang malayang bansa.

Ang bansang Pilipinas ay may sariling pamahalaan.

Ang pamahalaan ay tumutugon sa mga karapatan ng mga mamamayan.

Ang pamahalaan at mamamayan ay nagtutulungan para sa kaunlaran ng bansa.

Sibika : Populasyon at Bansa

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Sibika : Populasyon at Bansa

Epekto ng Populasyon


Ang POPULASYON ay ang bilang ng mga mamamayan na nakatira sa isang pook o lugar. Malaki ang populasyon ng Pilipinas.

Ang malaking populasyon ay nakakaapekto nang malaki sa ekonomiya ng bansa.

  • Kulang ang pagkain
  • Maraming walang hanapbuhay
  • Maraming iskawater
  • Maraming hindi nakakapag-aral
  • Nagkukulang ang tubig
  • Hindi sapat ang enerhiya
  • Masikip ang trapiko
  • Malaki ang kakulangan sa mga iba’t-ibang pangangailangan


Tumulong upang matugunan ang pangangailangan ng malaking populasyon ng ating bansa.

Makasaysayang Pook sa Pilipinas

Grade 2 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Makasaysayang Pook sa Pilipinas

Mga makasaysayang pook ang tawag sa mga lugar na may kinalaman sa kasaysayan ng bansa. Ilan sa mga ito ay:

§ Intramuros

§ Luneta o Rizal Park

§ Malacanang Palace

§ Philippine Women’s University

§ Tahanan ni Heneral Emilio Aguinaldo

§ Corregidor

§ Dambana ng Kagitingan sa Bataan

§ Pasong Tirad

§ Krus ni Magellan sa Cebu

§ Lansangan ng EDSA

§ Lapu-lapu Shrine

§ Simbahan ng Barasoain

§ Rizal Shrine

Mapa

Grade 2 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Mapa

Bayan Mo, Alamin Mo

Ang mapa ay isang patag na larawan ng isang lugar o bansa.

Ang mapa ay may north arrow na laging nakaturo sa Hilaga upang malaman ang iba pang pangunahing direksyon.

Ang apat na pangunahing direksyon: hilaga, kanluran, timog at silangan. Sa pagitan ng mga ito ay may pangalawang direksyon: Hilagang Silangan, Hilagang Kanluran, Timog Silangan at Timog Kanluran.

Pilipinas, malaya nga ba?

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Pilipinas, malaya nga ba?

Ang Pilipinas ay isang malayang bansa.

Ang bansang Pilipinas ay may sariling pamahalaan.

Ang pamahalaan ay tumutugon sa mga karapatan ng mga mamamayan.

Ang pamahalaan at mamamayan ay nagtutulungan para sa kaunlaran ng bansa.

Mga Pamayanan sa Pilipinas

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Mga Pamayanan sa Pilipinas

Pilipinas: Ang Bansa Natin

Mga iba’t-ibang uri ng Pamayanan sa Pilipinas:

1. pamayanang lungsod

2. pamayanang komersyal

3. pamayanang residensiyal

4. pamayanang sakahan

5. pamayanang pangisdaan

6. pamayanang bundok

Ang hanapbuhay ng mga taong naninirahan sa bawat pamayanan ay naaayon sa kanilang kapaligiran.

« Previous Entries