Mga Batang Lansangan

Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Mga Batang Lansangan

img_1564b.jpg

Maraming batang Pilipinong lumalagi at naghahanapbuhay sa lansangan.

Kaawa-awa ang kalagayan ng mga batang lansangan kaya’t kailangan nila ang kalinga at pagmamahal ng kapwa.

Dapat nating tulungan ang mga batang lansangan upang umunlad ang kanilang buhay

Mga Batang Lansangan

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Mga Batang Lansangan

Maraming batang Pilipinong lumalagi at naghahanapbuhay sa lansangan.

Kaawa-awa ang kalagayan ng mga batang lansangan kaya’t kailangan nila ang kalinga at pagmamahal ng kapwa.

Dapat nating tulungan ang mga batang lansangan upang umunlad ang kanilang buhay.

Karapatan ng Batang Pilipino

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son No Comments

Karapatan ng Batang Pilipino (Rights of the Filipino Child)

Bawat batang Pilipino ay may mga karapatan na dapat pahalagahan, pagyamanin at pag-ingatan.

1. Karapatang maisilang at mabigyan ng pangalan. Right to be born and be given a name.

2.Karapatan maging malakas at malusog. Right to be strong and healthy.

3. Karapatan mong mabigyan ng maayos na tahanan. Right to an abode.

4.Karapatang tumira sa isang malinis, maayos at ligtas na kapaligiran. Right to live in a clean, peaceful, and safe environment.

5.Karapatang makapag-aral. Right to education.

6.Karapatang maglibang. Right to play.

7.Karapatang malinang ang angking talino. Right to enhance talents and interests.

8.Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Right to have a caring family.

9.Karapatang matuto nang mabuting ugali at magandang-asal. Right to learn proper and good behavior.

10. Karapatang ipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Right to be supported by the government.

Igalang ang karapatan ng iba.

Karapatan ng Batang Filipino

Grade 1 Lessons, The Son Comments Off on Karapatan ng Batang Filipino


Sibika

Karapatan ng Batang Pilipino (Rights of the Filipino Child)

Bawat batang Pilipino ay may mga karapatan na dapat pahalagahan, pagyamanin at pag-ingatan.

1. Karapatang maisilang at mabigyan ng pangalan. Right to be born and be given a name.

2. Karapatan maging malakas at malusog. Right to be strong and healthy.

3. Karapatan mong mabigyan ng maayos na tahanan. Right to an abode.

4. Karapatang tumira sa isang malinis, maayos at ligtas na kapaligiran. Right to live in a clean, peaceful, and safe environment.

5. Karapatang makapag-aral. Right to education.

6. Karapatang maglibang. Right to play.

7. Karapatang malinang ang angking talino. Right to enhance talents and interests.

8. Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Right to have a caring family.

9. Karapatang matuto nang mabuting ugali at magandang-asal. Right to learn proper and good behavior.

10. Karapatang ipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Right to be supported by the government.

Igalang ang karapatan ng iba.

Alfabetong Filipino

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off on Alfabetong Filipino

Si Allan – Ang Magalang

Ang batang magalang, sa twina’y kinagigiliwan.

_________________________________________________________

Alfabetong Filipino

May 28 titik ang alfabetong Filipino.

  • Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ill, Mm, Nn, Nn, NGng, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy at Zz.

Walo (8) ang mga hiram na letra:

  • C, F, J, N, Q, V, X, at Z

Mga Kasapi ng Pamilya

Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter Comments Off on Mga Kasapi ng Pamilya

Sibika at Kultura Prep

Mga Kasapi ng Pamilya

  1. Si Tatay ang pinakamatandang lalaking kasapi ng pamilya.
  2. Si Nanay ang pinakamatandang babaeng kasapi ng pamilya.
  3. Si Ate ang pinakamatandang anak na babae sa pamilya.
  4. Si Kuya ang pinakamatandang lalaking kasapi ng pamilya.
  5. Si Bunso ang pinakabatang anak ng pamilya.

May mga tungkulin ang bawat isang kasapi sa bawat pamilya.

Buwan ng Wika

Enrichment, Images, The Son, Younger Daughter 8 Comments

Catholic Filipino Academy, kung saan nakalista ang aking anak na si Julian para sa kanyang homeschooling ay nagdaos ng pagtitipon para ipagdiwang ang Buwan ng Wika noong ika-24 ng Agosto, taong 2007. Ito ay ginanap sa Quezon City Memorial Circle sa Lungsod ng Quezon. Si Manuel L. Quezon ang pangulo ng Pilipinas ang itinuturing Ama ng Wikang Pambansa. Kaya nararapat lamang na sa lugar kung saan nakalagak ang kanyang mga labi ipagdiwang ang kanyang naiwang “advocacy” na pagpapalaganap ng wikang pambansa na isa sa mga magbubuklod sa mga Pilipino. Bagama’t ito ay napakalapit lamang sa amin, kami ay nahuli ng pagdating ng mga halos tatlong oras dahil ang inang-guro ay nagturo muna sa kanyang mga estudyante.

img_6172b.jpg

Pagdating naming doon, nagsisimula na ang paglalaro. Ang aking mga “mahiyaing” anak na akala mo ay mga anghel kapag wala kami sa bahay, ay nagmasid muna. Kanilang pinagmasdan kung paano maglakad na nakaapak lamang sa bao ng niyog at hahawak sa tali na hihilain para makatayo ng tuwid. Pagkatapos ng ilang mahahabang sandali, sila ay sumubok ding gamitin ang mga bao sa kanilang paglalakad.

img_6144b.jpg

Ito si Julian. Siya ay desidido ng pag-ibayuhin ang kanyang paglalakad gamit ang bao ng niyog. Mahirap mang balansehin ang sarili pero ito ay kanyang nagawa.

img_6147b.jpg

Ito naman ay si Tania na ne-engganyo sa paglalakad sa bao sa kadahilanang nagawa ito ng kanyang nakatatandang kapatid. Subalit sa kanyang paglalakad, siya ay mahigpit na nakakapit sa kamay ng kanyang ama na nakaalalay sa kanya.

img_6156b.jpg

Ito si Julian na nakapila para hintayin ang pagtawag sa kanyang numero para agawin ang panyo mula sa isang guro. Ang larong ito ay tinatawag na “Agawan ng Panyo.” Pasensiya na po sa mga magulang ng mga batang nilabuan ko ang mga mukha, ako ay walang permiso mula sa inyo na ilathala ko ang inyong mga anak sa intarnets kaya ganito ang aking naging pasya.

Marami pang mga laro ang ginawa kagaya ng pabitin kung saan mag-aagawan ng mga laruang nakasabit ang mga bata. Meron ding sungka at larong gamit ang mga lastiko. Hindi nawala ang “basagin ang Palayok” na may mga lamang kendi.

Ang pananghalian ay salo-salong pagkain na dinala ng mga gurong-magulang. Bagamat kami ay hindi na kumuha sa hapag-kainan dahil kami ay may dala ding baon, kitang-kita namin sa aming kinauupuan ang saya ng mga bisita para sa pagdiriwang na ito.

Pagkatapos ng lahat ng ito, ang mga bata ay nagtungo sa Butterfly House of Bahay ng mga Paru-paro. Si Jjulian ay hindi na pumasok, siya ay pagod na at nagyayayang umuwi na. Si tania ay pumasok at kaming dalawa ang namangha sa ganda ng mga paru-paro. Marami akong larawan ng mga paru-paro ng magaganda ngunit sa hindi ko alam na dahilan, marahil dahil puno na ang aking dalang kamera, ang mga ito ay nag-“error”. Dalawa lamang ang natira at ito ang isa:

img_6201b.jpg

« Previous Entries