Pantig

Filipino, From the Teacher, Grade 3 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Younger Daughter No Comments

Pantig -ay ang bawat bukas ng labi sa pagbigkas ng salita.

-ang bawat pantig ay binubuo ng titik o kombinasyon ng mga titik.

Patinig

 • anak
 • elepante
 • ulan
 • utos
 • unan

Patinig/Katinig

 • itlog
 • isla
 • isda
 • aklat
 • antok

Katinig/Patinig

 • bata
 • puno
 • kamay
 • guro
 • timog

KPK Katinig/patinig/katinig

 • kalmot
 • bagyo
 • kanluran
 • baryo
 • kalbo

PKK Patinig/Katinig/Katinig

 • ekstra
 • angkan
 • angkin

KKPK Katinig/Katinig/Patinig/Katinig

 • trumpo
 • dram
 • presko
 • plantsa

KPKK Katinig/Patinig/Katinig/Katinig

 

 • nars
 • kard,
 • airport

 

Grade 2 Filipino: Kayarian ng mga Salita

Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Philippines No Comments

Kayarian ng salita:

 1. PAYAK: binubuo ng mga pinagsamang mga pantig para makabuo ng salita       hal: buhay, takbo, ligo
 2. MAYLAPI: binubuo ng salitang-ugat at panlapi       hal:  nabubuhay, tumakbo, maliligo
 3. INUULIT: salitang inuulit ang bahagi para makabuo ng saing salita      hal: buhay na buhay, takbo ng takbo, paligo-ligo
 4. TAMBALAN: dalawang salita na pinagsama para makabuo ng isang salita   hal: hanapbuhay, bukang-liwayway

Pagbubuo ng Salita

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off on Pagbubuo ng Salita

Ang Alamat ng Lawa ng Sampalok

Ibahagi ang tinanggap na ligaya, tatamuhin ay ibayong pagpapala.

_____________________________________________________________

Pagbubuo ng Salita

 • Ang salita ay binubuo ng mga pantig.
 • May mga salitang bunubuo ng isa, dalawa, tatlo o mahigit pang pantig.

 • Ang mga salitang may sa o dalawang pantig ay maaaring mapahaba sa pamamaitan ng pagdaragdag ng titik o pantig sa unhan o hulihan nito.

Halimbawa: sa – sawa; isa

 • Nakabubuo naman ng maikling salita mula sa mahabang salita sa pamamagitan ng paggulo sa mga pantig o sa mga titik nito.

Halimbawa: minamahal – mina, mama, ina, hila, mali, mani

Pagpapantig ng mga Salita

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off on Pagpapantig ng mga Salita

Kabutihang mula sa puso, gantimpala ang matatamo.

_____________________________________________________________

Pagbubuo ng Pantig at Pagpapantig ng Salita:

Ang ibang salita ay binubuo ng pantig. Ang pantig ay binubuo ng:

 1. Tunog na patinig lamang (P) Halimbawa: abo
 2. tunog na pinagsamamng katinig at patinig (KP) Halimbawa: guro
 3. tunog na pinagsamang patinig at katinig (PK) Halimbawa: itlog
 4. Tunog na pinagsama-samang katinig, patinig at katinig (KPK) Halimbawa: pawis
 5. tunog na pinagsama-samang dalawang katinig at isang patinig (KKP) Halimbawa: tsokolate o dalawang patinig at katinig (KKPK) halimbawa: trak

Sino Ako?

Filipino, Preparatory Lessons, Younger Daughter Comments Off on Sino Ako?

Filipino Prep

Sino ako?

 • Ang pangalan ko ay _______________
 • Ako ay _______________ taon na.
 • Ang aking kaarawan ay _________________.
 • Nag-aaral ako sa _________________.
 • Si ________________ ang guro ko.
 • Ako ay magalang.

Ang Puno ng Buhay (The Family Tree)

 • An gaming mag-anak ay binubuo nina: Tatay, Nanay, Ate, Kuya at bunso.
 • May kanya-kanya kaming Gawain sa aming tahanan.

Sibika : Pamayanan at Populasyon

The Son No Comments

Pamayanan at Populasyon

Ang Pilipinas ay binubuo ng mga pamayanan at barangay.

Ang mga mag-anak ang bumubuo sa mga pamayanan.

Ang laki ng mga mag-anak ay may kinalaman sa laki ng populasyon sa pamayanan.

Maliit ang populasyon, kapag maliit ang bilang ng mga kasapi ng mga mag-anak.

Malaki ang populasyon, kapag malaki ang bilang ng mga kasapi ng mga kamag-anak.

Filipino : Pantig

Filipino, The Son Comments Off on Filipino : Pantig

Filipino Notes #8

Pantig (syllable) ang tawag sa isang titik (letter) o dalawa’t higit pang pinagsama-samang titik.

Ang pinagsama-samang pantig ay binubuo ng salita (word)

 1. Tunog na pantig lamang /a/ /u/
 2. Tunog na pinagsamang patinig at katinig /at/
 3. Tunog na pinagsamang katinig at patinig /ba/ /ma/
 4. Tunog na pinagsama-samang katinig, patinig at katinig /wig/ /kit/

« Previous Entries