Grade 2 Filipino Reviewer: Klaster o Kambal katinig

Enrichment, Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Reviewers, Younger Daughter No Comments

KLASTER ay mga salitang may kambal katinig

Kwago   krus   tsinelas   twalya   trabaho   pyano   dram   presyo   byulin   klase
 1. Ako ay nasa ikalawang baitang sa _________ ni T. Sylvia.
 2. Kinuha ko ang aking _________ dahil maliligo na ako.

complete reviewer to be updated soon…

Filipino : Katinig

Filipino, The Son 1 Comment

Filipino Notes #7

May dalawampu’t tatlong (23) katinig (consonants) ang Alfabetong Filipino:

Bb Cc Dd Ff Gg Hh Jj Kk Ll Mm Nn Ññ

NGng Pp Qq Rr Ss Tt Vv Ww Xx Yy Zz

Pantig

Filipino, From the Teacher, Grade 3 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Younger Daughter No Comments

Pantig -ay ang bawat bukas ng labi sa pagbigkas ng salita.

-ang bawat pantig ay binubuo ng titik o kombinasyon ng mga titik.

Patinig

 • anak
 • elepante
 • ulan
 • utos
 • unan

Patinig/Katinig

 • itlog
 • isla
 • isda
 • aklat
 • antok

Katinig/Patinig

 • bata
 • puno
 • kamay
 • guro
 • timog

KPK Katinig/patinig/katinig

 • kalmot
 • bagyo
 • kanluran
 • baryo
 • kalbo

PKK Patinig/Katinig/Katinig

 • ekstra
 • angkan
 • angkin

KKPK Katinig/Katinig/Patinig/Katinig

 • trumpo
 • dram
 • presko
 • plantsa

KPKK Katinig/Patinig/Katinig/Katinig

 

 • nars
 • kard,
 • airport

 

Pagpapantig ng mga Salita

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off on Pagpapantig ng mga Salita

Kabutihang mula sa puso, gantimpala ang matatamo.

_____________________________________________________________

Pagbubuo ng Pantig at Pagpapantig ng Salita:

Ang ibang salita ay binubuo ng pantig. Ang pantig ay binubuo ng:

 1. Tunog na patinig lamang (P) Halimbawa: abo
 2. tunog na pinagsamamng katinig at patinig (KP) Halimbawa: guro
 3. tunog na pinagsamang patinig at katinig (PK) Halimbawa: itlog
 4. Tunog na pinagsama-samang katinig, patinig at katinig (KPK) Halimbawa: pawis
 5. tunog na pinagsama-samang dalawang katinig at isang patinig (KKP) Halimbawa: tsokolate o dalawang patinig at katinig (KKPK) halimbawa: trak

Filipino : Pantig

Filipino, The Son Comments Off on Filipino : Pantig

Filipino Notes #8

Pantig (syllable) ang tawag sa isang titik (letter) o dalawa’t higit pang pinagsama-samang titik.

Ang pinagsama-samang pantig ay binubuo ng salita (word)

 1. Tunog na pantig lamang /a/ /u/
 2. Tunog na pinagsamang patinig at katinig /at/
 3. Tunog na pinagsamang katinig at patinig /ba/ /ma/
 4. Tunog na pinagsama-samang katinig, patinig at katinig /wig/ /kit/

Patinig

Filipino, The Son Comments Off on Patinig

notes #6

Limang (5) titik sa Alfabetong Filipino ang tinatawag na patinig. Ang mga ito ay

A E I O U

/ey/ /i/ /ay/ /o/ /yu/

Notes #7

May dalawampu’t tatlong (23) katinig sa Alfabetong Filipino:

Bb Cc Dd Ff Gg Hh Jj Kk Ll Mm Nn

Pp Qq Rr Ss Tt Vv Ww Xx Yy Zz