Pantig

Filipino, From the Teacher, Grade 3 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Younger Daughter No Comments

Pantig -ay ang bawat bukas ng labi sa pagbigkas ng salita.

-ang bawat pantig ay binubuo ng titik o kombinasyon ng mga titik.

Patinig

 • anak
 • elepante
 • ulan
 • utos
 • unan

Patinig/Katinig

 • itlog
 • isla
 • isda
 • aklat
 • antok

Katinig/Patinig

 • bata
 • puno
 • kamay
 • guro
 • timog

KPK Katinig/patinig/katinig

 • kalmot
 • bagyo
 • kanluran
 • baryo
 • kalbo

PKK Patinig/Katinig/Katinig

 • ekstra
 • angkan
 • angkin

KKPK Katinig/Katinig/Patinig/Katinig

 • trumpo
 • dram
 • presko
 • plantsa

KPKK Katinig/Patinig/Katinig/Katinig

 

 • nars
 • kard,
 • airport

 

Grade 2 Filipino: Pangugusap

Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Younger Daughter No Comments

Pangungusap -  salita o grupo ng mga salita na nagsasabi ng buong diwa. Nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas.

Halimbawa:

 1. Naglalaro ang mga bata sa parke.
 2. Nasa labas ng bahay ang aming alagang aso.
 3. Nakinig ako kanina sa sermon ng pari sa simbahan.
 4. Ang bahay nila Ana ay malaki.

Grade 2 Filipino: Parirala

Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Younger Daughter No Comments

Parirala – grupo ng mga salita na walang buong diwa. Maari itong magsimula sa malaki o maliit na titik at walang bantas sa hulihan.

Halimbawa:

 1. Naglalaro
 2. Nasa labas ng bahay
 3. nakinig
 4. malaki

Pagbubuo ng Salita

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off

Ang Alamat ng Lawa ng Sampalok

Ibahagi ang tinanggap na ligaya, tatamuhin ay ibayong pagpapala.

_____________________________________________________________

Pagbubuo ng Salita

 • Ang salita ay binubuo ng mga pantig.
 • May mga salitang bunubuo ng isa, dalawa, tatlo o mahigit pang pantig.

 • Ang mga salitang may sa o dalawang pantig ay maaaring mapahaba sa pamamaitan ng pagdaragdag ng titik o pantig sa unhan o hulihan nito.

Halimbawa: sa – sawa; isa

 • Nakabubuo naman ng maikling salita mula sa mahabang salita sa pamamagitan ng paggulo sa mga pantig o sa mga titik nito.

Halimbawa: minamahal – mina, mama, ina, hila, mali, mani

Alfabetong Filipino

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off

Si Allan – Ang Magalang

Ang batang magalang, sa twina’y kinagigiliwan.

_________________________________________________________

Alfabetong Filipino

May 28 titik ang alfabetong Filipino.

 • Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ill, Mm, Nn, Nn, NGng, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy at Zz.

Walo (8) ang mga hiram na letra:

 • C, F, J, N, Q, V, X, at Z

Pangungusap

Filipino, The Son Comments Off

Tungkulin ng mag-aaral pumasok sa paaralan araw-araw.

Pangungusap o Di-pangungusap

Ang pangungusap ay salita o lion ng mga salitang may buong diwa. Nagsisimula ito sa malalaking titik at nagtatapos sa isang bantas.

Halimbawa:

Pangungusap:

 1. Nag-aaral mabuti si Arnel.
 2. Ang mag-aaral ay pumapasok araw-araw.

Di-pangungusap:

 1. ang inahin
 2. sa parke

Salitang Pamanahon

Filipino, The Son Comments Off

Mabuting asal at kabutihan,karapatan mong matutunan.

Ngalan ng Araw at Buwan ay Salitang Pamanahon

May pitong araw sa isang Linggo. Sinisimulan ito sa malalaking titik:

Linggo

Lunes

Martes

Miyerkules

Huwebes

Biyernes

Sabado

Mayroon naman labindalawang buwan ang isang taon. Sinisimulan din ang mga ito sa malaking titik.

Enero

Pebrero

Marso

Abril

Mayo

Hunyo

Hulyo

Agosto

Setyembre

Oktubre

Nobyembre

Disyembre

« Previous Entries