Wastong Pangalan at Tunog ng Titik

Filipino, The Son Comments Off on Wastong Pangalan at Tunog ng Titik

Filipino Notes #4

Ang b, m, p, d, t, k, c, g, e, n, h, s, j, at i ay mga titik sa Alfabetong Filipino.

May pangalan at wastong tunog ang bawat isa.

Pantig

Filipino, From the Teacher, Grade 3 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Younger Daughter No Comments

Pantig -ay ang bawat bukas ng labi sa pagbigkas ng salita.

-ang bawat pantig ay binubuo ng titik o kombinasyon ng mga titik.

Patinig

 • anak
 • elepante
 • ulan
 • utos
 • unan

Patinig/Katinig

 • itlog
 • isla
 • isda
 • aklat
 • antok

Katinig/Patinig

 • bata
 • puno
 • kamay
 • guro
 • timog

KPK Katinig/patinig/katinig

 • kalmot
 • bagyo
 • kanluran
 • baryo
 • kalbo

PKK Patinig/Katinig/Katinig

 • ekstra
 • angkan
 • angkin

KKPK Katinig/Katinig/Patinig/Katinig

 • trumpo
 • dram
 • presko
 • plantsa

KPKK Katinig/Patinig/Katinig/Katinig

 

 • nars
 • kard,
 • airport

 

Grade 2 Filipino: Pangugusap

Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Younger Daughter No Comments

Pangungusap –  salita o grupo ng mga salita na nagsasabi ng buong diwa. Nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas.

Halimbawa:

 1. Naglalaro ang mga bata sa parke.
 2. Nasa labas ng bahay ang aming alagang aso.
 3. Nakinig ako kanina sa sermon ng pari sa simbahan.
 4. Ang bahay nila Ana ay malaki.

Grade 2 Filipino: Parirala

Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Younger Daughter No Comments

Parirala – grupo ng mga salita na walang buong diwa. Maari itong magsimula sa malaki o maliit na titik at walang bantas sa hulihan.

Halimbawa:

 1. Naglalaro
 2. Nasa labas ng bahay
 3. nakinig
 4. malaki

Pagbubuo ng Salita

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off on Pagbubuo ng Salita

Ang Alamat ng Lawa ng Sampalok

Ibahagi ang tinanggap na ligaya, tatamuhin ay ibayong pagpapala.

_____________________________________________________________

Pagbubuo ng Salita

 • Ang salita ay binubuo ng mga pantig.
 • May mga salitang bunubuo ng isa, dalawa, tatlo o mahigit pang pantig.

 • Ang mga salitang may sa o dalawang pantig ay maaaring mapahaba sa pamamaitan ng pagdaragdag ng titik o pantig sa unhan o hulihan nito.

Halimbawa: sa – sawa; isa

 • Nakabubuo naman ng maikling salita mula sa mahabang salita sa pamamagitan ng paggulo sa mga pantig o sa mga titik nito.

Halimbawa: minamahal – mina, mama, ina, hila, mali, mani

Alfabetong Filipino

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off on Alfabetong Filipino

Si Allan – Ang Magalang

Ang batang magalang, sa twina’y kinagigiliwan.

_________________________________________________________

Alfabetong Filipino

May 28 titik ang alfabetong Filipino.

 • Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ill, Mm, Nn, Nn, NGng, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy at Zz.

Walo (8) ang mga hiram na letra:

 • C, F, J, N, Q, V, X, at Z

Pangungusap

Filipino, The Son Comments Off on Pangungusap

Tungkulin ng mag-aaral pumasok sa paaralan araw-araw.

Pangungusap o Di-pangungusap

Ang pangungusap ay salita o lion ng mga salitang may buong diwa. Nagsisimula ito sa malalaking titik at nagtatapos sa isang bantas.

Halimbawa:

Pangungusap:

 1. Nag-aaral mabuti si Arnel.
 2. Ang mag-aaral ay pumapasok araw-araw.

Di-pangungusap:

 1. ang inahin
 2. sa parke

« Previous Entries