Sibika : Populasyon at Bansa

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Sibika : Populasyon at Bansa

Epekto ng Populasyon


Ang POPULASYON ay ang bilang ng mga mamamayan na nakatira sa isang pook o lugar. Malaki ang populasyon ng Pilipinas.

Ang malaking populasyon ay nakakaapekto nang malaki sa ekonomiya ng bansa.

 • Kulang ang pagkain
 • Maraming walang hanapbuhay
 • Maraming iskawater
 • Maraming hindi nakakapag-aral
 • Nagkukulang ang tubig
 • Hindi sapat ang enerhiya
 • Masikip ang trapiko
 • Malaki ang kakulangan sa mga iba’t-ibang pangangailangan


Tumulong upang matugunan ang pangangailangan ng malaking populasyon ng ating bansa.

Sibika : Community Helpers

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Sibika : Community Helpers


Ang mga tumutulong sa bayan ay tumutugon sa mga pangangailangan natin.

Mga Halimbawa:

Pangkabuhayan: magsasaka, mangingisda, kargador, tindera

Pangkalusugan: doctor, nars, dentista

Pangkaligtasan: bumbero, pulis, sundalo, baragnay tanod

Pang-edukasyon: guro, punung-guro

Pangkasuotan at Pangkaayusan: mananahi, maghahabi, sapatero, barbero

Pangkalinisan: kaminero, basurero, hardinero

Paggawa ng bahay at gusali: inhinyero. Arkitekto, karpintero, mason, tubero

Pananampalataya: pari, pastor, imam, madre, katekista


Makipagtulungan tayo sa mga tumutulong sa bayan.

Igalang natin sila.

Sibika : Pangangailangan ng Mag-anak

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Sibika : Pangangailangan ng Mag-anak

Ang pangunahing pangangailangan ng mag-anak ay tirahan, pagkain, at kasuotan.

Ang bilang ng kasapi ng mag-anak ay nakakaapekto sa laki ng pangangailangan sa buhay.

Dapat pagyamanin at pangalagaan ang mga likas na yaman.

Tahanan, Paaralan at Barangay

Ang tahanan, paaralan at barangay ay tumutulong upang matugunaan ang pangangailangan ng mag-anak.

Ang mga mag-anak ay dapat makipagtulungan upang magkaroon ng malinis, maayos at mapayapang pamayanan.

Sibika : Mag-anak (Family)

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son 2 Comments

Mag-Anak

Ang mag-anak ay binubo ng tatay (father), nanay (mother) at mga anak (children)

Bawat kasapi ng mag-anak ay mahalaga.

Ang mga mag-anak ay nagkakaiba sa bilang ng kasapi, pisikal na anyo, at uri ng pamumuhay.

Ang lolo, lola, tiyo, tiya at pinsan ay kapamilya ng mag-anak na Pilipino.

Philippine Heroes

Grade 1 Lessons, Images, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Philippine Heroes

The following are some of the heroes who fought for the Philippine Independence during the time when the country was colonized by the Spaniards.

 • Dr. Jose Rizal – the national hero who fought with the Spanish authorities by way of his writing about the abuses of the Spanish authorities. Some of his writings are Noli me Tangere and El Filibusterismo
 • Andres Bonifacio – considered the “Father of Katipunan”, the revolutionary group who rose against the Spaniards.
 • Emilio Jacinto – the “Brains of the Katipunan”
 • Melchora Aquino – known as “Tandang Sora” (Old Sora), she helped the wounded revolutionaries
 • Gregorio del Pilar – “Hero of Tirad Pass”, the youngest general known to be courageous.
 • Lapu-lapu – the first ever Philippine hero who fought the Spaniards when they arrived to the Philippines. He was said to be the one who killed Ferdinand Magellan.
 • Apolonario Mabini – “Sublime Paralytic”
 • GOMBURZA – the three martyr priests
 • Manuel Luis Quezon – “Father of National Language” who promoted the Filipino language as the national language.

Julian sitting in front of a GOMBURZA statue located at the UP Diliman’s Church of the Holy Sacrifice grounds.

img_6646b.jpg


Philippine Symbols – Sagisag ng Pilipinas

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Philippine Symbols – Sagisag ng Pilipinas

We can know a country better by knowing its symbols. The following are he symbols and important facts about the Philippines:

 • Flag – primary symbol of a country
 • “Land of the Morning” – national anthem
 • Sampaguita – flower
 • Anahaw – leaf
 • Narra – tree
 • Milkfish – fish
 • Carabao- hayop
 • Baro’t Saya – women’s clothes
 • Barong Tagalog -men’s clothes
 • Filipino – language
 • Mango – fruit
 • Sipa -game
 • Lechon -food
 • Carinosa – dance
 • Dr. Jose Rizal – hero
 • Philippine Eagle – bird

Alagaan ang Kapaligiran

Grade 1 Lessons, Images, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Alagaan ang Kapaligiran

Ang ating kapaligiran ay biyaya ng Diyos.

Alagaan at ingatan natin ang mga biyayang ito.

Makilahok sa mga kampanyang paglilinis at pag-aalagasa ating kapaligiran.

Huwag natin gagawin ang ganito:

(click on the image to see a bigger size)

« Previous Entries Next Entries »