Sibika : Ako ay Pilipino

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Sibika : Ako ay Pilipino

Ako ay Pilipino. Isinilang ako sa Pilipinas.
Ang Pilipino ay isinilang sa Pilipinas. Ang kanyang ama at ina ay kapwa Pilipino.

Pilipino din ang batang anak ng dayuhan kung ang isa sa kanyang magulang ay Pilipino.


Next Entries »