Magalang na Pagbati

Filipino, Preparatory Lessons, Younger Daughter Comments Off on Magalang na Pagbati

Filipino Prep

Magbatian Tayo.

 1. Magandang Umaga.
 2. Magandang Hapon
 3. Mano po.
 4. Magandang Gabi.
 5. Kumusta ka?

Pagpapakilala ng mga Tao

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off on Pagpapakilala ng mga Tao

May Bagong Kaibigan

Pagtulong ay huwag ipagkait sa kapwang nasa gipit.

Sa pagpapakilala ng kamag-aral o kakilala:

 1. gamitin ang SIYA sa ipinapakilala.
 2. unahing banggitin ang pangalan ng babae o matanda.
 3. sabihin kung kapatid, pinsan, kaibigan o kamag-aral ang ipinapakilala.

Sino Ako?

Filipino, Preparatory Lessons, Younger Daughter Comments Off on Sino Ako?

Filipino Prep

Sino ako?

 • Ang pangalan ko ay _______________
 • Ako ay _______________ taon na.
 • Ang aking kaarawan ay _________________.
 • Nag-aaral ako sa _________________.
 • Si ________________ ang guro ko.
 • Ako ay magalang.

Ang Puno ng Buhay (The Family Tree)

 • An gaming mag-anak ay binubuo nina: Tatay, Nanay, Ate, Kuya at bunso.
 • May kanya-kanya kaming Gawain sa aming tahanan.

Next Entries »