Magkasingkahulugan at Pagdadaglat

Filipino, The Son Comments Off on Magkasingkahulugan at Pagdadaglat

Notes #3

Magkasingkahulugan ang mga salitang pareho ang tunog.

hal: nasisiyahan – natutuwa

munti – maliit

tama – wasto

Notes #4

Pagdadaglat ang pantawag sa pagpapaikli sa tao:

Sister – Sr.

Binibini – Bb.