Wastong Pangalan at Tunog ng Titik

7:17 am Filipino, The Son

Filipino Notes #4

Ang b, m, p, d, t, k, c, g, e, n, h, s, j, at i ay mga titik sa Alfabetong Filipino.

May pangalan at wastong tunog ang bawat isa.

Comments are closed.