Grade 2 Filipino Reviewer: Pangungusap o Parirala

Enrichment, Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Reviewers, Younger Daughter No Comments

Isulat ang PN kung pangungusap o PR kung parirala:

 1. Nais kong mamasyal sa tabing-ilog.
 2. Regalo ng aking Ina
 3. Napakagandang bulaklak
 4. Tulungan nating alagaan

complete reviewer to be updated soon…

Grade 2 Filipino: Pangugusap

Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Younger Daughter No Comments

Pangungusap –  salita o grupo ng mga salita na nagsasabi ng buong diwa. Nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas.

Halimbawa:

 1. Naglalaro ang mga bata sa parke.
 2. Nasa labas ng bahay ang aming alagang aso.
 3. Nakinig ako kanina sa sermon ng pari sa simbahan.
 4. Ang bahay nila Ana ay malaki.

Pangungusap na Padamdam

Filipino, The Son Comments Off on Pangungusap na Padamdam

Ang pangungusap na padmdam ay nagsasaad ng matinding damdamin gaya ng pagkatuwa, pagkatakot, pagkagulat, pagkagalit at iba pa. Ito ay natatapos sa tandang padamdam (!).

Halimbawa:

 1. Wow! Ang ganda ng laruan.
 2. Sus, natalo na naman tayo!

Pangungusap na Pautos o Pakiusap

Filipino, The Son 1 Comment

Pagtulong sa pamayanan tungkuling dapat gampanan.


Pangungusap na Pautos o Pakiusap

Ang pangungusap ay maaari ring pautos at padamdam.

Ang pangungusap nap autos ay nag-uutos o nakikiusap. Gumagamit ito ng salitang paki ang pakiusap. Ito ay nagtatapos sa tuldok (.).

Â

Halimbawa ng Pautos:

 1. Pumasok ka na ng maaga.
 2. Huwag ka muna umalis.

Â

Halimbawa ng Pakiusap:

 1. Pakihulog nga ang sulat na ito.
 2. Pakilipat ang mga gamit.

Pangungusap na Pasalaysay

Filipino, The Son Comments Off on Pangungusap na Pasalaysay

Ang pangungusap na nagsasabi o nagkukwento ay tinatawag na pasalaysay. Nagtatapos ito sa tuldok (.).

Halimbawa:

 1. Mahusay umawit si Karen.
 2. Sumikat na ang araw.

Pangungusap

Filipino, The Son Comments Off on Pangungusap

Tungkulin ng mag-aaral pumasok sa paaralan araw-araw.

Pangungusap o Di-pangungusap

Ang pangungusap ay salita o lion ng mga salitang may buong diwa. Nagsisimula ito sa malalaking titik at nagtatapos sa isang bantas.

Halimbawa:

Pangungusap:

 1. Nag-aaral mabuti si Arnel.
 2. Ang mag-aaral ay pumapasok araw-araw.

Di-pangungusap:

 1. ang inahin
 2. sa parke