Pangangailangan ng Pamilya

Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter Comments Off on Pangangailangan ng Pamilya

Sibika at Kultura Prep

Mga Pangangailangan ng Pamilya

 1. pagkain
 2. kasuotan
 3. tirahan
 4. edukasyon

Katangian ng Pamilya

Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter Comments Off on Katangian ng Pamilya

Sibika at Kultura Prep

Magagandang Katangian ng Pamilya

 1. Nagtutulungan
 2. May paggalang sa isa’t isa
 3. Nagmamahalan.
 4. Nagkakaisa.

Mga Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya

Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter Comments Off on Mga Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya

Sibika at Kultura Prep

Mga Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya

Karapatan ng mga magulang:

 1. Mahalin ng mga anak.
 2. Igalang ng mga anak.

Karapatan ng mga Anak:

 1. Malatyang makapaglaro.
 2. makapag-aral
 3. Lumaking malusog.
 4. Alagaan ng mga magulang.
 5. Maipakita ang natatanging talento.

Mga Kasapi ng Pamilya

Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter Comments Off on Mga Kasapi ng Pamilya

Sibika at Kultura Prep

Mga Kasapi ng Pamilya

 1. Si Tatay ang pinakamatandang lalaking kasapi ng pamilya.
 2. Si Nanay ang pinakamatandang babaeng kasapi ng pamilya.
 3. Si Ate ang pinakamatandang anak na babae sa pamilya.
 4. Si Kuya ang pinakamatandang lalaking kasapi ng pamilya.
 5. Si Bunso ang pinakabatang anak ng pamilya.

May mga tungkulin ang bawat isang kasapi sa bawat pamilya.

Natural Resources – Mga Likas na Yamang Tubig

Grade 1 Lessons, Images, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Natural Resources – Mga Likas na Yamang Tubig


This is an updated post where the photo above was uploaded.

There are many water resources too:

 • fish for consumption
 • fish for aquariums
 • seafood
 • shells
 • corals
 • salt
 • sand and clay

Marami ding mga likas na yamang-tubig.

 • Maraming isda para sa pagkain.
 • Mga isdang para ilagay sa aquarium.
 • Mga pagkaing-dagat katulad ng hipon, alimango at talaba.
 • Mga kabibe, korales at kapis na ginagamit para sa iba’t ibang gamit tulad ng bag at lampara.
 • Mga talon na napagkukunan ng kuryente.
 • Asin na nakukuha sa mga tubig-alat.
 • Maliliit na bato at buhangin para sa paggaa ng kongkretong gusali.