Pangangailangan ng Pamilya

Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter Comments Off on Pangangailangan ng Pamilya

Sibika at Kultura Prep

Mga Pangangailangan ng Pamilya

 1. pagkain
 2. kasuotan
 3. tirahan
 4. edukasyon

Katangian ng Pamilya

Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter Comments Off on Katangian ng Pamilya

Sibika at Kultura Prep

Magagandang Katangian ng Pamilya

 1. Nagtutulungan
 2. May paggalang sa isa’t isa
 3. Nagmamahalan.
 4. Nagkakaisa.

Mga Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya

Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter Comments Off on Mga Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya

Sibika at Kultura Prep

Mga Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya

Karapatan ng mga magulang:

 1. Mahalin ng mga anak.
 2. Igalang ng mga anak.

Karapatan ng mga Anak:

 1. Malatyang makapaglaro.
 2. makapag-aral
 3. Lumaking malusog.
 4. Alagaan ng mga magulang.
 5. Maipakita ang natatanging talento.

Mga Kasapi ng Pamilya

Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter Comments Off on Mga Kasapi ng Pamilya

Sibika at Kultura Prep

Mga Kasapi ng Pamilya

 1. Si Tatay ang pinakamatandang lalaking kasapi ng pamilya.
 2. Si Nanay ang pinakamatandang babaeng kasapi ng pamilya.
 3. Si Ate ang pinakamatandang anak na babae sa pamilya.
 4. Si Kuya ang pinakamatandang lalaking kasapi ng pamilya.
 5. Si Bunso ang pinakabatang anak ng pamilya.

May mga tungkulin ang bawat isang kasapi sa bawat pamilya.

Sino Ako?

Filipino, Preparatory Lessons, Younger Daughter Comments Off on Sino Ako?

Filipino Prep

Sino ako?

 • Ang pangalan ko ay _______________
 • Ako ay _______________ taon na.
 • Ang aking kaarawan ay _________________.
 • Nag-aaral ako sa _________________.
 • Si ________________ ang guro ko.
 • Ako ay magalang.

Ang Puno ng Buhay (The Family Tree)

 • An gaming mag-anak ay binubuo nina: Tatay, Nanay, Ate, Kuya at bunso.
 • May kanya-kanya kaming Gawain sa aming tahanan.

Tumutugon sa Karapatan ng mga Bata

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Tumutugon sa Karapatan ng mga Bata

Ang mga mag-anak, paaralan, at barangay ang mga pangunahing samahan na tumutugon sa mga karapatan ng mga bata.

May iba’t iba pang samahang nagkakaloob ng kanilang serbisyo upang pangalagaan at ipagtanggol ang ating karapatan.

Ang Pilipinong Mag-anak

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Ang Pilipinong Mag-anak

Ang mga mag-anak, paaralan, at barangay ang mga pangunahing samahan na tumutugon sa mga karapatan ng mga bata.

May iba’t iba pang samahang nagkakaloob ng kanilang serbisyo upang pangalagaan at ipagtanggol ang ating karapatan.