Sa Likod at Sa Harap

Filipino, Preparatory Lessons, Younger Daughter Comments Off on Sa Likod at Sa Harap

Filipino Prep

Sabihin kung nasaan

Wastong gamit ng nasa likod at nasa harap.

Nasaan? Mga Direksyon

Filipino, Preparatory Lessons, Younger Daughter Comments Off on Nasaan? Mga Direksyon

Filipino Prep

Sabihin kung nasaan:

Wastong gamit ng:

sa loob,

sa labas,

sa kanan,

sa kaliwa,

sa gitna.