Grade 2 Filipino Reviewer: Kayarian ng Pantig

Enrichment, Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Philippines, Reviewers, Younger Daughter No Comments

Kayarian ng pantig. Isulat ang (p) (kp) (pk) (kpk) (pkk) (kkpk) (kpkk) (kkpkk)

 1. nars
 2. kakain

complete reviewer to be updated soon…

Grade 2 Filipino Reviewer: Pagpapantig

Enrichment, Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Philippines, Reviewers, Younger Daughter No Comments

Pantigin ang mga salita. Isulat ang bilang ng pantig:

 1. liwanag
 2. paaralan
 3. ibon
 4. pamayanan

complete reviewer to be updated soon…

Pagpapantig ng mga Salita

Filipino, Grade 2 Lessons, The Son Comments Off on Pagpapantig ng mga Salita

Kabutihang mula sa puso, gantimpala ang matatamo.

_____________________________________________________________

Pagbubuo ng Pantig at Pagpapantig ng Salita:

Ang ibang salita ay binubuo ng pantig. Ang pantig ay binubuo ng:

 1. Tunog na patinig lamang (P) Halimbawa: abo
 2. tunog na pinagsamamng katinig at patinig (KP) Halimbawa: guro
 3. tunog na pinagsamang patinig at katinig (PK) Halimbawa: itlog
 4. Tunog na pinagsama-samang katinig, patinig at katinig (KPK) Halimbawa: pawis
 5. tunog na pinagsama-samang dalawang katinig at isang patinig (KKP) Halimbawa: tsokolate o dalawang patinig at katinig (KKPK) halimbawa: trak

Filipino : Pantig

Filipino, The Son Comments Off on Filipino : Pantig

Filipino Notes #8

Pantig (syllable) ang tawag sa isang titik (letter) o dalawa’t higit pang pinagsama-samang titik.

Ang pinagsama-samang pantig ay binubuo ng salita (word)

 1. Tunog na pantig lamang /a/ /u/
 2. Tunog na pinagsamang patinig at katinig /at/
 3. Tunog na pinagsamang katinig at patinig /ba/ /ma/
 4. Tunog na pinagsama-samang katinig, patinig at katinig /wig/ /kit/