Pantig

Filipino, From the Teacher, Grade 3 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Younger Daughter No Comments

Pantig -ay ang bawat bukas ng labi sa pagbigkas ng salita.

-ang bawat pantig ay binubuo ng titik o kombinasyon ng mga titik.

Patinig

 • anak
 • elepante
 • ulan
 • utos
 • unan

Patinig/Katinig

 • itlog
 • isla
 • isda
 • aklat
 • antok

Katinig/Patinig

 • bata
 • puno
 • kamay
 • guro
 • timog

KPK Katinig/patinig/katinig

 • kalmot
 • bagyo
 • kanluran
 • baryo
 • kalbo

PKK Patinig/Katinig/Katinig

 • ekstra
 • angkan
 • angkin

KKPK Katinig/Katinig/Patinig/Katinig

 • trumpo
 • dram
 • presko
 • plantsa

KPKK Katinig/Patinig/Katinig/Katinig

 

 • nars
 • kard,
 • airport

 

Grade 2 Filipino Reviewer: Kayarian ng Pantig

Enrichment, Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Philippines, Reviewers, Younger Daughter No Comments

Kayarian ng pantig. Isulat ang (p) (kp) (pk) (kpk) (pkk) (kkpk) (kpkk) (kkpkk)

 1. nars
 2. kakain

complete reviewer to be updated soon…

Grade 2 Filipino Reviewer: Pagpapantig

Enrichment, Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Philippines, Reviewers, Younger Daughter No Comments

Pantigin ang mga salita. Isulat ang bilang ng pantig:

 1. liwanag
 2. paaralan
 3. ibon
 4. pamayanan

complete reviewer to be updated soon…

Filipino : Pantig

Filipino, The Son Comments Off on Filipino : Pantig

Filipino Notes #8

Pantig (syllable) ang tawag sa isang titik (letter) o dalawa’t higit pang pinagsama-samang titik.

Ang pinagsama-samang pantig ay binubuo ng salita (word)

 1. Tunog na pantig lamang /a/ /u/
 2. Tunog na pinagsamang patinig at katinig /at/
 3. Tunog na pinagsamang katinig at patinig /ba/ /ma/
 4. Tunog na pinagsama-samang katinig, patinig at katinig /wig/ /kit/