Plaza Roma

Enrichment, Images, Philippines, Sibika/Makabayan Comments Off on Plaza Roma

Plaza Roma is located in Intramuros, Manila. Like Spanish town, this is a place where the important places are located: church, official’s residences and the city hall.

Most towns in the provinces are arranged as such, with an open space, the plaza where people can congregate to celebrate important festivities.

At the center of the plaza stands a statue of King Carlos IV who was responsible in bringing in vaccine to help the Fiipino people.

This is what is written where the statue stands.

Mga Batang Lansangan

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Mga Batang Lansangan

Maraming batang Pilipinong lumalagi at naghahanapbuhay sa lansangan.

Kaawa-awa ang kalagayan ng mga batang lansangan kaya’t kailangan nila ang kalinga at pagmamahal ng kapwa.

Dapat nating tulungan ang mga batang lansangan upang umunlad ang kanilang buhay.

Pilipinas, malaya nga ba?

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Pilipinas, malaya nga ba?

Ang Pilipinas ay isang malayang bansa.

Ang bansang Pilipinas ay may sariling pamahalaan.

Ang pamahalaan ay tumutugon sa mga karapatan ng mga mamamayan.

Ang pamahalaan at mamamayan ay nagtutulungan para sa kaunlaran ng bansa.

Ang Pilipinong Mag-anak

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Ang Pilipinong Mag-anak

Ang mga mag-anak, paaralan, at barangay ang mga pangunahing samahan na tumutugon sa mga karapatan ng mga bata.

May iba’t iba pang samahang nagkakaloob ng kanilang serbisyo upang pangalagaan at ipagtanggol ang ating karapatan.

Karapatan ng Batang Filipino

Grade 1 Lessons, The Son Comments Off on Karapatan ng Batang Filipino


Sibika

Karapatan ng Batang Pilipino (Rights of the Filipino Child)

Bawat batang Pilipino ay may mga karapatan na dapat pahalagahan, pagyamanin at pag-ingatan.

1. Karapatang maisilang at mabigyan ng pangalan. Right to be born and be given a name.

2. Karapatan maging malakas at malusog. Right to be strong and healthy.

3. Karapatan mong mabigyan ng maayos na tahanan. Right to an abode.

4. Karapatang tumira sa isang malinis, maayos at ligtas na kapaligiran. Right to live in a clean, peaceful, and safe environment.

5. Karapatang makapag-aral. Right to education.

6. Karapatang maglibang. Right to play.

7. Karapatang malinang ang angking talino. Right to enhance talents and interests.

8. Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Right to have a caring family.

9. Karapatang matuto nang mabuting ugali at magandang-asal. Right to learn proper and good behavior.

10. Karapatang ipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Right to be supported by the government.

Igalang ang karapatan ng iba.