Pangangailangan ng Pamilya

Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter Comments Off on Pangangailangan ng Pamilya

Sibika at Kultura Prep

Mga Pangangailangan ng Pamilya

 1. pagkain
 2. kasuotan
 3. tirahan
 4. edukasyon

Katangian ng Pamilya

Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter Comments Off on Katangian ng Pamilya

Sibika at Kultura Prep

Magagandang Katangian ng Pamilya

 1. Nagtutulungan
 2. May paggalang sa isa’t isa
 3. Nagmamahalan.
 4. Nagkakaisa.

Mga Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya

Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter Comments Off on Mga Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya

Sibika at Kultura Prep

Mga Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya

Karapatan ng mga magulang:

 1. Mahalin ng mga anak.
 2. Igalang ng mga anak.

Karapatan ng mga Anak:

 1. Malatyang makapaglaro.
 2. makapag-aral
 3. Lumaking malusog.
 4. Alagaan ng mga magulang.
 5. Maipakita ang natatanging talento.

Mga Kasapi ng Pamilya

Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter Comments Off on Mga Kasapi ng Pamilya

Sibika at Kultura Prep

Mga Kasapi ng Pamilya

 1. Si Tatay ang pinakamatandang lalaking kasapi ng pamilya.
 2. Si Nanay ang pinakamatandang babaeng kasapi ng pamilya.
 3. Si Ate ang pinakamatandang anak na babae sa pamilya.
 4. Si Kuya ang pinakamatandang lalaking kasapi ng pamilya.
 5. Si Bunso ang pinakabatang anak ng pamilya.

May mga tungkulin ang bawat isang kasapi sa bawat pamilya.

Mga Batang Lansangan

Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Mga Batang Lansangan

img_1564b.jpg

Maraming batang Pilipinong lumalagi at naghahanapbuhay sa lansangan.

Kaawa-awa ang kalagayan ng mga batang lansangan kaya’t kailangan nila ang kalinga at pagmamahal ng kapwa.

Dapat nating tulungan ang mga batang lansangan upang umunlad ang kanilang buhay

Proyekto ng Barangay

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Proyekto ng Barangay

Ang mga prokeyto ng barangay ay kailangang gawin para matugunan ang karapatan ng mga mamamayan.

Dapat tayo makiisa sa mga proyekto sa barangay para sa ating kabuhayan.

Karapatan at Tungkulin

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off on Karapatan at Tungkulin

Ang bawat karapatan ay may katapat na tungkulin.

Bawat mamamayan ay may tungkuling dapat gampanan.

Isagawa ang mga tungkulin sa tahanan, sa paaralan at sa barangay.

« Previous Entries