Alfabetong Filipino

7:19 am Filipino, The Son

Filipino Notes #5

Ang f, v, z, o, l, r, w, y, x, u, ng, q, at n ay mga titik ng alfabetong Filipino.

May mga pangalan at wastong tunog ang bawat isa.

Comments are closed.