Filipino : Pantig

7:37 am Filipino, The Son

Filipino Notes #8

Pantig (syllable) ang tawag sa isang titik (letter) o dalawa’t higit pang pinagsama-samang titik.

Ang pinagsama-samang pantig ay binubuo ng salita (word)

  1. Tunog na pantig lamang /a/ /u/
  2. Tunog na pinagsamang patinig at katinig /at/
  3. Tunog na pinagsamang katinig at patinig /ba/ /ma/
  4. Tunog na pinagsama-samang katinig, patinig at katinig /wig/ /kit/

Comments are closed.