Agosto Bilang Buwan ng Wikang Pambansa

9:15 am Enrichment, Filipino, From the Teacher, Philippines

Ang Agosto ay Buwan ng Wikang Pambansa bilang paggunita kay Manuel L. Quezon na Ama ng Wikang Pambansa.

Bilang selebrasyon sa Agosto sa Buwan ng Wikang Pambansa, ang mga sumusunod ay mga tema para sa mga paaralan ngayong taong 2010:

Agosto 1-7: Wika’y Kailangan sa Pandaigdigang Impormasyonsa Pangangalaga sa Kalikasan

Agosto 8-14: Wika’y Instrumento sa Pagpapalaganap sa Kamalayan sa Pagbabago ng Kalikasan

Agosto 15-21: Wika’y Mabisang Susi sa Edukasyong Pangkalikasan

Agosto 22-28: Ang Pagpapahalaga sa Wika at Pangangalaga sa Kalikasan ay Pagmamahal sa Inang Bayan

Agosto 29-31: Wika’t Kalikasan Mahalin at Pangangalagaan, Biyaya ng Poong Maykapal sa Bayan

Comments are closed.