Grade 2 Filipino Reviewer: Pagpapantig

1:10 pm Enrichment, Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Philippines, Reviewers, Younger Daughter

Pantigin ang mga salita. Isulat ang bilang ng pantig:

  1. liwanag
  2. paaralan
  3. ibon
  4. pamayanan

complete reviewer to be updated soon…

Comments are closed.