Sugnay at Parirala

6:58 pm Filipino, Grade 4, Grade 5 Lessons, Philippines, The Son

Ang sugnay ay lipon ng mga salitang may simuno at panaguri ngunit bahagi lamang ng pangungusap.

May dalawang  uri ng sugnay:

  • Ang sugnay na makapag-iisa ay bahagi ng pangnungusap na may buong diwa kahit ihiwalay sa pangungusap.
  • Ang sugnay na di-makapag-iisa naman ay hindi nagbibigay ng pinangungunahan ng pangatnig gaya ng ngunit, samantalang, kung, para, habang.

Halimbawa:

  • Sugnay na makapag-iisa
  1. Ang kalinisan sa kapaligiran ay dapat na panatilihin

 

  • Sugnay na di-makapag-iisa
  1. nang maging malusog ang bayan natin.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ang parirala ay lipon ng mga salitang walang simuno at panaguri. Wala itong buong diwa.

Halimbawa:

  • ang hangin
  • ang mga pulis
  • mahirap gawin

Comments are closed.