Sibika : Populasyon at Bansa

11:31 am Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son

Epekto ng Populasyon


Ang POPULASYON ay ang bilang ng mga mamamayan na nakatira sa isang pook o lugar. Malaki ang populasyon ng Pilipinas.

Ang malaking populasyon ay nakakaapekto nang malaki sa ekonomiya ng bansa.

  • Kulang ang pagkain
  • Maraming walang hanapbuhay
  • Maraming iskawater
  • Maraming hindi nakakapag-aral
  • Nagkukulang ang tubig
  • Hindi sapat ang enerhiya
  • Masikip ang trapiko
  • Malaki ang kakulangan sa mga iba’t-ibang pangangailangan


Tumulong upang matugunan ang pangangailangan ng malaking populasyon ng ating bansa.

Comments are closed.