Mga Pamayanan sa Pilipinas

3:26 pm Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son

Pilipinas: Ang Bansa Natin

Mga iba’t-ibang uri ng Pamayanan sa Pilipinas:

1. pamayanang lungsod

2. pamayanang komersyal

3. pamayanang residensiyal

4. pamayanang sakahan

5. pamayanang pangisdaan

6. pamayanang bundok

Ang hanapbuhay ng mga taong naninirahan sa bawat pamayanan ay naaayon sa kanilang kapaligiran.

Comments are closed.