Tumutugon sa Karapatan ng mga Bata

7:39 pm Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son

Ang mga mag-anak, paaralan, at barangay ang mga pangunahing samahan na tumutugon sa mga karapatan ng mga bata.

May iba’t iba pang samahang nagkakaloob ng kanilang serbisyo upang pangalagaan at ipagtanggol ang ating karapatan.

Comments are closed.