Mga Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya

10:38 am Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter

Sibika at Kultura Prep

Mga Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya

Karapatan ng mga magulang:

  1. Mahalin ng mga anak.
  2. Igalang ng mga anak.

Karapatan ng mga Anak:

  1. Malatyang makapaglaro.
  2. makapag-aral
  3. Lumaking malusog.
  4. Alagaan ng mga magulang.
  5. Maipakita ang natatanging talento.

Comments are closed.