Katangian ng Pamilya

10:56 am Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter

Sibika at Kultura Prep

Magagandang Katangian ng Pamilya

  1. Nagtutulungan
  2. May paggalang sa isa’t isa
  3. Nagmamahalan.
  4. Nagkakaisa.

Comments are closed.