Pangangailangan ng Pamilya

11:11 am Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter

Sibika at Kultura Prep

Mga Pangangailangan ng Pamilya

  1. pagkain
  2. kasuotan
  3. tirahan
  4. edukasyon

Comments are closed.