Makasaysayang Pook sa Pilipinas

4:05 pm Grade 2 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son

Mga makasaysayang pook ang tawag sa mga lugar na may kinalaman sa kasaysayan ng bansa. Ilan sa mga ito ay:

§ Intramuros

§ Luneta o Rizal Park

§ Malacanang Palace

§ Philippine Women’s University

§ Tahanan ni Heneral Emilio Aguinaldo

§ Corregidor

§ Dambana ng Kagitingan sa Bataan

§ Pasong Tirad

§ Krus ni Magellan sa Cebu

§ Lansangan ng EDSA

§ Lapu-lapu Shrine

§ Simbahan ng Barasoain

§ Rizal Shrine

Comments are closed.