Salitang Panlunan

Filipino, The Son 1 Comment

Makapag-aral at matuto,karapatan mong totoo.

Salitang Panlunan

May mga salitang nagsasabi ng lugar o pook kung saan naganap o ginawa ang kilos. Salitang panlunan ang tawag sa mga ito. Sumasagot ang mga ito sa tanong na saan?


Halimbawa:

Sa paaralan

Sa Maynila

Sa bundok

Pantig

Filipino, From the Teacher, Grade 3 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Younger Daughter No Comments

Pantig -ay ang bawat bukas ng labi sa pagbigkas ng salita.

-ang bawat pantig ay binubuo ng titik o kombinasyon ng mga titik.

Patinig

 • anak
 • elepante
 • ulan
 • utos
 • unan

Patinig/Katinig

 • itlog
 • isla
 • isda
 • aklat
 • antok

Katinig/Patinig

 • bata
 • puno
 • kamay
 • guro
 • timog

KPK Katinig/patinig/katinig

 • kalmot
 • bagyo
 • kanluran
 • baryo
 • kalbo

PKK Patinig/Katinig/Katinig

 • ekstra
 • angkan
 • angkin

KKPK Katinig/Katinig/Patinig/Katinig

 • trumpo
 • dram
 • presko
 • plantsa

KPKK Katinig/Patinig/Katinig/Katinig

 

 • nars
 • kard,
 • airport

 

Sugnay at Parirala

Filipino, Grade 4, Grade 5 Lessons, Philippines, The Son No Comments

Ang sugnay ay lipon ng mga salitang may simuno at panaguri ngunit bahagi lamang ng pangungusap.

May dalawang  uri ng sugnay:

 • Ang sugnay na makapag-iisa ay bahagi ng pangnungusap na may buong diwa kahit ihiwalay sa pangungusap.
 • Ang sugnay na di-makapag-iisa naman ay hindi nagbibigay ng pinangungunahan ng pangatnig gaya ng ngunit, samantalang, kung, para, habang.

Halimbawa:

 • Sugnay na makapag-iisa
 1. Ang kalinisan sa kapaligiran ay dapat na panatilihin

 

 • Sugnay na di-makapag-iisa
 1. nang maging malusog ang bayan natin.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ang parirala ay lipon ng mga salitang walang simuno at panaguri. Wala itong buong diwa.

Halimbawa:

 • ang hangin
 • ang mga pulis
 • mahirap gawin

Grade 2 Filipino: Pangugusap

Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Younger Daughter No Comments

Pangungusap –  salita o grupo ng mga salita na nagsasabi ng buong diwa. Nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas.

Halimbawa:

 1. Naglalaro ang mga bata sa parke.
 2. Nasa labas ng bahay ang aming alagang aso.
 3. Nakinig ako kanina sa sermon ng pari sa simbahan.
 4. Ang bahay nila Ana ay malaki.

Grade 2 Filipino: Parirala

Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Younger Daughter No Comments

Parirala – grupo ng mga salita na walang buong diwa. Maari itong magsimula sa malaki o maliit na titik at walang bantas sa hulihan.

Halimbawa:

 1. Naglalaro
 2. Nasa labas ng bahay
 3. nakinig
 4. malaki

Grade 2 Filipino Reviewer: Klaster o Kambal katinig

Enrichment, Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Reviewers, Younger Daughter No Comments

KLASTER ay mga salitang may kambal katinig

Kwago   krus   tsinelas   twalya   trabaho   pyano   dram   presyo   byulin   klase
 1. Ako ay nasa ikalawang baitang sa _________ ni T. Sylvia.
 2. Kinuha ko ang aking _________ dahil maliligo na ako.

complete reviewer to be updated soon…

Grade 2 Filipino Reviewer: Diptonggo

Enrichment, Filipino, From the Teacher, Grade 2 Lessons, Homeschoolers No More, Philippines, Reviewers, Younger Daughter No Comments

Isulat ang salitang may diptonggo sa patlang:

Gulay     yehey    bigay   kahoy    kasuy   kalabaw    sisiw    kulay   magiliw   matakaw
 1. Nakita ko ang malaki at itim na ____________ sa bukid.
 2. Masarap kumain ng masustansiyang ______________.

complete reviewer to be updated soon…

« Previous Entries Next Entries »