Natural Resources – Mga Likas na Yamang Tubig

8:19 am Grade 1 Lessons, Images, Sibika/Makabayan, The Son


This is an updated post where the photo above was uploaded.

There are many water resources too:

  • fish for consumption
  • fish for aquariums
  • seafood
  • shells
  • corals
  • salt
  • sand and clay

Marami ding mga likas na yamang-tubig.

  • Maraming isda para sa pagkain.
  • Mga isdang para ilagay sa aquarium.
  • Mga pagkaing-dagat katulad ng hipon, alimango at talaba.
  • Mga kabibe, korales at kapis na ginagamit para sa iba’t ibang gamit tulad ng bag at lampara.
  • Mga talon na napagkukunan ng kuryente.
  • Asin na nakukuha sa mga tubig-alat.
  • Maliliit na bato at buhangin para sa paggaa ng kongkretong gusali.

Comments are closed.