Natural Resources – Mga Likas na Yamang Tubig

8:19 am Grade 1 Lessons, Images, Sibika/Makabayan, The Son


This is an updated post where the photo above was uploaded.

There are many water resources too:

 • fish for consumption
 • fish for aquariums
 • seafood
 • shells
 • corals
 • salt
 • sand and clay

Marami ding mga likas na yamang-tubig.

 • Maraming isda para sa pagkain.
 • Mga isdang para ilagay sa aquarium.
 • Mga pagkaing-dagat katulad ng hipon, alimango at talaba.
 • Mga kabibe, korales at kapis na ginagamit para sa iba’t ibang gamit tulad ng bag at lampara.
 • Mga talon na napagkukunan ng kuryente.
 • Asin na nakukuha sa mga tubig-alat.
 • Maliliit na bato at buhangin para sa paggaa ng kongkretong gusali.

Comments are closed.