Wastong Gamit ng ANG at ANG MGA

Filipino, Younger Daughter Comments Off on Wastong Gamit ng ANG at ANG MGA

Filipino Prep

Wastong gamit ng ANG at ANG MGA

Ang ANG ay ginagamit kapag isa lang ang bagay:

  1. Ang ibon ay lumilipad.
  2. Ang aso ay tumatahol.

Ang ANG MGA ay ginagamit kapag maraming bagay ang pinag-uusapan:

  1. Ang mga bata ay naglalaro.
  2. ANg mga bulaklak ay mapupula.

Gamit ng Iyon at Ito

Filipino, Preparatory Lessons, Younger Daughter Comments Off on Gamit ng Iyon at Ito

Filipino Prep

Wastong gamit ng IYON (that) at ITO (this)

Ang iyon ay ginagamit kaag ang bagay na itinuturo ay malayo sa nagsasalita.

Ang ito ay ginagamit kapag ang bagay na tinuturo ay malapit sa nagsasalita.

Pangngalang Tiyak at Di-Tiyak

Filipino, The Son Comments Off on Pangngalang Tiyak at Di-Tiyak

Notes #2

Pangngalang Tiyak at Di-Tiyak

  • Tiyak ang pangngalang tao, hayop, bagay at pook na nagsisimula sa malaking titik.

hal: Julian, Iba, Sustagen

  • Di-tiyak ang pangngalang tao, hayop, bagay at pook na nagsisimula sa maliit na titik.

hal: bata, bayan, gatas

Pangngalan

Filipino, The Son Comments Off on Pangngalan

Ang PANGNGALAN ay salitang pantawag sa tao, hayop, bagay at pook. Ito ay may apat na kategorya:

  1. tao
  2. hayop
  3. bagay
  4. lugar o pook

Filipino : Tunog at Huni

Filipino, The Son Comments Off on Filipino : Tunog at Huni

First Quarter Lesson #1

Mga Tunog at Huni:

Iba’t ibang tunog at huni ang naririnig sa paligid. Nagmumula sa mga bagay, hayop at taong kumikilos ang tunog at huni.

May malakas at mahinang tunog.