Katangian ng Pamilya

Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter Comments Off on Katangian ng Pamilya

Sibika at Kultura Prep

Magagandang Katangian ng Pamilya

 1. Nagtutulungan
 2. May paggalang sa isa’t isa
 3. Nagmamahalan.
 4. Nagkakaisa.

Arranging Numbers

Mathematics, Preparatory Lessons, Younger Daughter Comments Off on Arranging Numbers

Math Prep Arranging Numbers

Arrange the numbers from the least to the greatest:

91 93 94 92

Arrange the numbers from the greatest to the least:

28 27 30 29

Vowels and Consonants

Language Arts, Preparatory Lessons, Younger Daughter No Comments

Language Arts Prep

Vowels and Consonants

What are vowels: A E I O U

What are consonants: B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z

Gamit ng Iyon at Ito

Filipino, Preparatory Lessons, Younger Daughter Comments Off on Gamit ng Iyon at Ito

Filipino Prep

Wastong gamit ng IYON (that) at ITO (this)

Ang iyon ay ginagamit kaag ang bagay na itinuturo ay malayo sa nagsasalita.

Ang ito ay ginagamit kapag ang bagay na tinuturo ay malapit sa nagsasalita.

Sense of Smell

Preparatory Lessons, Science, Younger Daughter No Comments

Science Prep:

Sense of smell

My nose can smell good odor.

My nose can smell bad odor.

Caring for my nose:

 1. I blow my nose gently.
 2. I cover my nose with clean handkerchief when I sneeze.
 3. I clean my nose with soft cloth.
 4. I avoid inserting sharp objects in my nose.
 5. I can smell things with pleasant odor.

Short I Words

Preparatory Lessons, Reading, Younger Daughter No Comments

Reading Prep

Short I words in sentences:

 1. Kim’s kit is big.
 2. Kris will fit the wig.
 3. Jill digs a big pit.
 4. Did you see Tim’s bib?
 5. The kid sits on the hill.
 6. Don’t mix the pills.

Mga Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya

Preparatory Lessons, Sibika/Makabayan, Younger Daughter Comments Off on Mga Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya

Sibika at Kultura Prep

Mga Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya

Karapatan ng mga magulang:

 1. Mahalin ng mga anak.
 2. Igalang ng mga anak.

Karapatan ng mga Anak:

 1. Malatyang makapaglaro.
 2. makapag-aral
 3. Lumaking malusog.
 4. Alagaan ng mga magulang.
 5. Maipakita ang natatanging talento.

« Previous Entries Next Entries »