Reading and Writing Money

Grade 1 Lessons, The Son No Comments

Reading and Writing Amounts of Money

(peso sign) is the symbol used for amounts in pesos.

(centavo sign) is the symbol used for amounts in centavos.

A decimal point (.) separates the pesos from the centavos. It is read as “and.”

Maps

Grade 1 Lessons, Science, The Son No Comments

Maps

A map is a guide travelers use to find places. There are different kinds of maps.

  1. street maps that show the streets of a city or a town
  2. road maps that show roads connecting cities and towns
  3. topographic maps shows not only the roads but also the height of the landforms

A globe is a model of the Earth.

Mga Pamayanan sa Pilipinas

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son Comments Off

Pilipinas: Ang Bansa Natin

Mga iba’t-ibang uri ng Pamayanan sa Pilipinas:

1. pamayanang lungsod

2. pamayanang komersyal

3. pamayanang residensiyal

4. pamayanang sakahan

5. pamayanang pangisdaan

6. pamayanang bundok

Ang hanapbuhay ng mga taong naninirahan sa bawat pamayanan ay naaayon sa kanilang kapaligiran.

Paper Boats

Enrichment, Images, The Son, Younger Daughter No Comments

Fold some paper to make paper boats. Blow a little air and off go the paper boats on water. This is fun! We love to play!

img_0781b.jpg

img_0779b.jpg

Salitang Panlunan

Filipino, The Son 1 Comment

Makapag-aral at matuto,karapatan mong totoo.

Salitang Panlunan

May mga salitang nagsasabi ng lugar o pook kung saan naganap o ginawa ang kilos. Salitang panlunan ang tawag sa mga ito. Sumasagot ang mga ito sa tanong na saan?


Halimbawa:

Sa paaralan

Sa Maynila

Sa bundok

Karapatan ng Batang Pilipino

Grade 1 Lessons, Sibika/Makabayan, The Son No Comments

Karapatan ng Batang Pilipino (Rights of the Filipino Child)

Bawat batang Pilipino ay may mga karapatan na dapat pahalagahan, pagyamanin at pag-ingatan.

1. Karapatang maisilang at mabigyan ng pangalan. Right to be born and be given a name.

2.Karapatan maging malakas at malusog. Right to be strong and healthy.

3. Karapatan mong mabigyan ng maayos na tahanan. Right to an abode.

4.Karapatang tumira sa isang malinis, maayos at ligtas na kapaligiran. Right to live in a clean, peaceful, and safe environment.

5.Karapatang makapag-aral. Right to education.

6.Karapatang maglibang. Right to play.

7.Karapatang malinang ang angking talino. Right to enhance talents and interests.

8.Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Right to have a caring family.

9.Karapatang matuto nang mabuting ugali at magandang-asal. Right to learn proper and good behavior.

10. Karapatang ipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Right to be supported by the government.

Igalang ang karapatan ng iba.

Karapatan ng Batang Filipino

Grade 1 Lessons, The Son Comments Off


Sibika

Karapatan ng Batang Pilipino (Rights of the Filipino Child)

Bawat batang Pilipino ay may mga karapatan na dapat pahalagahan, pagyamanin at pag-ingatan.

1. Karapatang maisilang at mabigyan ng pangalan. Right to be born and be given a name.

2. Karapatan maging malakas at malusog. Right to be strong and healthy.

3. Karapatan mong mabigyan ng maayos na tahanan. Right to an abode.

4. Karapatang tumira sa isang malinis, maayos at ligtas na kapaligiran. Right to live in a clean, peaceful, and safe environment.

5. Karapatang makapag-aral. Right to education.

6. Karapatang maglibang. Right to play.

7. Karapatang malinang ang angking talino. Right to enhance talents and interests.

8. Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Right to have a caring family.

9. Karapatang matuto nang mabuting ugali at magandang-asal. Right to learn proper and good behavior.

10. Karapatang ipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. Right to be supported by the government.

Igalang ang karapatan ng iba.

« Previous Entries Next Entries »